Актуелности

Прва тематска радионица у оквиру пројекта SЕQА ЕSG – Усклађивање процеса и метода са ЕSG

Прва тематска радионица у оквиру пројекта „Подршка европским QА агенцијама у испуњавању ESG” (SЕQА – ЕSG) је одржана 18. и 19. октобра 2021. године. Циљ радионице је био размјена искустава и изазова са којима се сријећу Агенције и Министарства задужена за образовање у процесу примјене и усаглашавања стандарда за евалуацију установа високог образовања са ESG-јевима.

Током првог радног дана, тема је била примјена стандарда 2.2. у којем је наведено да „Екстерно обезбјеђење квалитета мора бити изричито дефинисано и осмишљено тако да сврсисходно испуњава постављене сврхе и циљеве, узимајући при том у обзир релевантне прописе. Учесници морају бити укључени у осмишљавање и трајно унапрјеђивање екстерног обезбјеђења квалитета.“ Након уводног дијела и генералне дискусије, учесници су подијељени у групе гђе су имали прилику да разговарају са представницима агенција и министарстава из других земаља који су партнери на пројекту. Овакав начин рада резултирао је закључцима и идејама за превазилажење изазова са којима се сријећу земље у поступцима примјене овог стандарда.

 

Другог радног дана, након идентификовања и дискусије у вези изазова примјене стандарда 2.3. у којем је наведено да „Процеси екстерног обезбјеђења квалитета морају бити поуздани, корисни, унапријед утврђени, досљедно имплементирани и објављени. Они обухватају: самовредновање или еквивалент; екстерно вредновање које, у нормалним околностима, подразумијева и посјету установи високог образовања; извјештај као исход екстерног вредновања; досљедно накнадно праћење”, представници земаља партнера су представили значај примјене овог стандарда у својим земљама, као и кључне закључке у циљу унапређења примјене стандарда у процесу обезбјеђења квалитета високог образовања.

 

Пројекат „Подршка европским QА агенцијама у испуњавању ESG” чији је координатор ENQA, има за циљ подршку новооснованим институцијама за обезбјеђење квалитета високог образовања у примјени ESG. Координатор пројекта је , а партнери на пројекту су: ASCAL – Агенција за обезбјеђење квалитета Албаније, МЕSY – Министарство образовања, спорта и младих из Албаније, MSMT – Министарство образовања, младих и спорта из Чешке републике, NCFHE– Национална комисија за високо образовање са Малте, ANACEC – Национална агенција за обезбјеђење квалитета у образовању и истраживању, Молдавија, МЕCC – Министарство образовања, Моилдавија, АЦQАХЕ – Агенција за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања, Црна Гора, MPS – Министарство просвјете, науке, културе и спорта, Црна Гора, SAAHE– Словачка агенција за акредитацију високог образовања, из словачке, и MSVVAS– Министарство образовања, науке, истраживања и спорта из Словачке.

 

Font Resize