Актуелности

Састанак у вези реализације прве половине пројекта SEQА-ЕSG

Састанак у вези реализације прве половине пројекта „Подршка европским агенцијама за обезбјеђење квалитета у испуњавању стандарда и смјерница за обезбјеђење квалитета у Европском простору високог образовања“ (SЕQА ЕSG) одржан је у петак, 7.5.2021. године.

Представници партнерских институција су представили активности у вези креирања Националних акционих планова, фокусирајући се на циљеве али и изазове са којима се сријећу у припреми овог документа.

Национални акциони план у Црној Гори презентовала је представница Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања, истичући двије групе циљева који су кључни у области обезбјеђења квалитета високог образовања у Црној Гори. Прва група се односи на успостављање јасне законске регулативе у овој области док се друга група односи на дефинисање јасних правила и поџаконских аката који прецизирају све елементе евалуације студијских програма и институција (фоллоњ-уп поступци, успостављање акредитационог тијела, укључивање кључних стејкхолдера и сл.) а све у складу са Европским стадардима и смјерницама (ЕSG).

Током састанка, представници Европске Асоцијације за обезбјеђење квалитета високог образовања – ЕNQА су презентовали активности које су реализоване у првој половини пројекта (реализација радних пакета, анализа експертских посјета националним агенцијама, истраживање у вези реализованих посјета и сл.).

Договорене су и даље активности и временски оквир у вези реализације пројекта са посебним акцентом на организацију радионица од стране партнера пројекта (Усклађивање процеса и метода са ЕSG-јевима, Национални критеријуми и ЕSG, Експерти и рецезентске комисије, Укључивање стejkхолдера).

 

Font Resize