Актуелности

Студијска посјета Словенији у оквиру пројекта „Јачање капацитета за имплементацију дуалног образовања у црногорском високом образовању – DUALMON“

Представници Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања на челу са директором проф. др Срђом Поповићем, боравили су у шестодневној студијској посјети Словенији у оквиру пројекта „Јачање капацитета за имплементацију дуалног образовања у црногорском високом образовању – DUALMON“.

Главни циљ пројекта је унапређење компетенција дипломаца високог образовања у Црној Гори, кроз развој генеричког модела дуалног образовања (ДУАЛМОН модел) и правног оквира за увођење дуалног образовања како би се подржале различите потребе и интереси студената, компанија, високошколских установа у земљи и пружиле препоруке високошколским установама за спровођење дуалног образовања у цијелој Црној Гори.

Студијска посјета Словенији је прва студијска посјета планирана у оквиру овог пројекта и имала је за циљ да учесницима пројекта приближи начин функционисања и имплементацију дуалног образовања у Словенији. Током посјете учесници пројекта су били у обиласку Више струковне школе Аkадемиа у Марибору гђе им је представљен начин рада саме институције као и њихова имплементација дуалног образовања. На академији је такође одржан тренинг од стране представника Универзитета примијењених наука FH Јоаnnеuм Грац из Аустрије на којем је било ријечи о имплементацији дуалног образовања у Аустрији. Током студијске посјете учесници пројекта су били у обиласку Вишој струковној школи за дрво и дизајн и Вишој струковној школи за угоститељство и туризам у Марибору, као и Вишој струковној школи за угоститељство, weelness и туризам на Бледу. Учесници пројекта посљедњег дана студијске посјете били су у обиласку BIC-KULT316 центра у Љубљани гђе им је представљен начин рада институције као и одржано предавање од стране Словеначке агенције за квалитет високог образовања – НАКВИС као и Завода Републике Словеније за струковно образовање и оспособљавање.

Координатор пројекта је Универзитет из Новог Сада, а партнери су Универзитет Црне Горе (Економски, Електротехнички, Поморски и Факултет за туризам и хотелијерство), Универзитет примијењених наука FH Јоаnnеuм Грац, Виша стуковна школа Аkадемиа Марибор, Министарство просвјете, науке, културе и спорта, Агенција за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања, Привредна комора као и компаније Воли Траде доо, Црногорски Телеком АД Подгорица, Монтенегро Старс Хотелс Гроуп, Ухура Солутионс и Црногорска пловидба АД у којима ће пилот пројекат бити имплементиран.

 

Font Resize