Aktuelnosti

Studijska posjeta Sloveniji u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u crnogorskom visokom obrazovanju – DUALMON“

Predstavnici Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja na čelu sa direktorom prof. dr Srđom Popovićem, boravili su u šestodnevnoj studijskoj posjeti Sloveniji u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u crnogorskom visokom obrazovanju – DUALMON“.

Glavni cilj projekta je unapređenje kompetencija diplomaca visokog obrazovanja u Crnoj Gori, kroz razvoj generičkog modela dualnog obrazovanja (DUALMON model) i pravnog okvira za uvođenje dualnog obrazovanja kako bi se podržale različite potrebe i interesi studenata, kompanija, visokoškolskih ustanova u zemlji i pružile preporuke visokoškolskim ustanovama za sprovođenje dualnog obrazovanja u cijeloj Crnoj Gori.

Studijska posjeta Sloveniji je prva studijska posjeta planirana u okviru ovog projekta i imala je za cilj da učesnicima projekta približi način funkcionisanja i implementaciju dualnog obrazovanja u Sloveniji. Tokom posjete učesnici projekta su bili u obilasku Više strukovne škole Academia u Mariboru gdje im je predstavljen način rada same institucije kao i njihova implementacija dualnog obrazovanja. Na akademiji je takođe održan trening od strane predstavnika Univerziteta primijenjenih nauka FH Joanneum Grac iz Austrije na kojem je bilo riječi o implementaciji dualnog obrazovanja u Austriji. Tokom studijske posjete učesnici projekta su bili u obilasku Višoj strukovnoj školi za drvo i dizajn i Višoj strukovnoj školi za ugostiteljstvo i turizam u Mariboru, kao i Višoj strukovnoj školi za ugostiteljstvo, wellness i turizam na Bledu. Učesnici projekta posljednjeg dana studijske posjete bili su u obilasku BIC-KULT316 centra u Ljubljani gdje im je predstavljen način rada institucije kao i održano predavanje od strane Slovenačke agencije za kvalitet visokog obrazovanja – NAKVIS kao i Zavoda Republike Slovenije za strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

Koordinator projekta je Univerzitet iz Novog Sada, a partneri su Univerzitet Crne Gore (Ekonomski, Elektrotehnički, Pomorski i Fakultet za turizam i hotelijerstvo), Univerzitet primijenjenih nauka FH Joanneum Grac, Viša stukovna škola Academia Maribor, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, Privredna komora kao i kompanije Voli Trade doo, Crnogorski Telekom AD Podgorica, Montenegro Stars Hotels Group, Uhura Solutions i Crnogorska plovidba AD u kojima će pilot projekat biti implementiran.

 

Font Resize