Aktuelnosti

Obuka u cilju pripreme za proces reakreditacije na Univerzitetu Crne Gore

U cilju pripreme reakreditacije Univerziteta Crne Gore, predstavnice Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, 2. februara 2022 godine su održale obuku za  predstavnike svih organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore (UCG).

Tokom obuke, prezentovane su procedure i standardi definisani zakonom i podzakonskim aktima prema kojima je Visokoškolska ustanova u obavezi da podnese zahtjev za reakreditaciju najmanje šest mjeseci prije isteka akreditacije koja UCG-u važi do kraja studijske 2021/22. godine. Postupak se vodi na osnovu Pravila o postupku reakreditacije ustanove visokog obrazovanja. Faze ovog postupka i rokove predstavila je Tamara Đuričković, samostalni savjetnik i koordinator postupaka evaluacije u Agenciji.

Izvještaj o samoevaluaciji, koji čini sastavni dio zahtjeva za reakreditaciju ustanove, objasnila je  Ana Rutović, takođe samostalni savjetnik i koordinator postupaka evaluacije u Agenciji. Izvještaj obuhvata ukupno 10 standarda koji se sastoje od kriterijuma usklađenih sa Evropskim standardima i smjernicama za obezbjeđenje kvaliteta na Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).

Riječ je o sljedećim standardima koji se odnose na: politiku obezbjeđenja kvaliteta; izradu i odobravanje programa; učenje, nastava i provjeru znanja usmjerene na studenta; upis studenata, njihovo napredovanje priznavanje i setifikacija; nastavno osoblje; resurse za učenje i podrška studentima; upravljanje informacijama; informisanje javnosti; kontinuirano praćenje i periodično revidiranje programa; ciklično eksterno obezbjeđenje kvaliteta. Ispunjavanje kriterijuma vodi reakreditaciji ustanove.

U otvorenoj diskusiji, nakon prezentacija, predstavnice Agencije su iskazale spremnost da pojasne i odgovore naknadno na sva dodatna pitanja predstavnika UCG, u započetom procesu reakreditacije ustanove.

Obuci su, pored predstavnika organizacionih jedinica UCG-a učestvovali i prorektori UCG, prof. dr Veselin Mićanović  i prof. dr Sanja Peković.

Font Resize