Aktuelnosti

Održan drugi transnacionalni sastanak u okviru projekta „MOOC – bazirani mikro-kredencijali za profesionalni razvoj predavača – Cred4Teach“

U okviru projekta „MOOC – bazirani mikro-kredencijalii za profesionalni razvoj predavača“ (MOOC – based Micro-Credentials for Teacher Professional Development – CRED4TEACH) organizovan je dvodnevni sastanak, 25. i 26. aprila 2024. godine. Domaćin sastanka je bio Univerzitet Mediteran u Podgorici. Sastanak je okupio predstavnike 15 institucija koje čine konzorcijum projekta iz 7 zemalja: Albanije, Estonije, Njemačke, Crne Gore, Portugalije, Turske i Ukrajine.

Dvodnevni sastanak imao je za cilj analizu realizovanih aktivnosti u okviru radnih paketa u projektu (WP2 i WP3), kao i planiranje sljedećih zajedničkih aktivnosti. Poseban akcenat je dat na važnosti kreiranja nacionalnog i institucionalnog okvira za razvoj mikro-kredencijala.

Kroz timski rad predstavnika Agencija i ustanova visokog obrazovanja, predstavljene su mogućnosti kojima se partneri mogu upravljati prilikom kreiranja i definisanja nacionalnog i institucionalnog okvira za razvoj mikro-kredencijala. Takođe, partneri su naveli izazove sa kojima se susrijeću, posebno u dijelu zakonske regulative.

Zadatak partnera u narednom periodu je kreiranje nacionalnog i institucionalnog okvira za razvoj mikro-kredencijala, koji će početkom oktobra tekuće godine biti prezentovani na konferenciji u organizaciji Univerziteta u Vlori. S tim u vezi, crnogorski tim koji čine predstavnici AKOKVO-a i ustanova visokog obrazovanja, usmjeriće napore na još intezivnijoj saradnji, kako bi se ispoštovali već definisani rokovi na sastanku sa partnerima.

Font Resize