Aktuelnosti

Sastanak radne grupe projekta Dualmon

Predstavnici Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, kao partneri na projektu „Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u crnogorskom visokom obrazovanju – DUALMON“, prisustvovali su sastanku radne grupe zadužene za razvoj generičkog modela visokog dualnog obrazovanja. Sastanak je održan 8. decembra 2021. godine u prostorijama Ekonomskog fakulteta.

Tema sastanka bila je rasprava o nacrtu prijedloga za razvoj generičkog modela visokog dualnog obrazovanja, kao i o komentarima predstavnika partnerskih institucija. Tom prilikom naglašen trud koji je do sada uložen u izradu generičkog modela i pružene su korisne smjernice za njegovo dalje unaprjeđenje. Predstavnici partnerskih institucija su dali nekoliko preporuka s ciljem dodatnog razjašnjenja potencijalnih nedoumica unutar nacrta prijedloga modela, kako bi se pripremila konačna verzija dokumenta. Tokom sastanka, razmatrane su buduće aktivnosti na razvoju generičkog modela, kao i obaveze institucija u pripremi specifičnih modela.

Zaključeno je da u narednom periodu posebnu pažnju treba posvetiti pripremi konačne verzije generičkog modela, specifičnih modela institucija kao i uređenju zakonskog okvira za realizaciju dualnog modela u visokom obrazovanju.

Font Resize