Aktuelnosti

Studijska posjeta u okviru projekta BAQUAL održana u Francuskoj

Tema: razmjena iskustva imeđu dva sistema visokog obrazovanja i predstavljanje BAQUAL projekta

Datum: 13-16.jun 2022. godine

U okviru projekta BAQUAL realizovana je studijska posjeta francuskim ustanovama visokog obrazovanja u cilju razmjene iskustava između dva sistema visokog obrazovanja, kao i u cilju prezentacije aktivnosti i rezultata postignutih u okviru projekta BAQUAL.

Tom prilikom održani su sastanci u okviru 3 institucije:

  1. Universite Cote d’Azur
  2. High Council for the Evaluation of Research and Higher Education – HCERES
  3. Université PSL

Predstavnice AKOKVO su imale priliku da se tokom sastanka sa osobljem Univerziteta Cote d’Azur upoznaju sa načinom i metodama koje ova visokoškolska ustanova koristi za usavršavanje nastavnog kadra. U vezi sa tim, predstavljana je online platforma koja sadrži set kurseva od onih za unaprjeđenje menadžerskih vještina do digitalnih kompetencija i upravljanja bazom podataka.

Takođe, ova posjeta je bila sjajna prilika za upoznavanje sa osnivanjem Balkanskog instituta za nauku i inovacije (BISI), čije aktivnosti su orjentisane na inovativne projekte i stručne obuke kako bi se uspostavila interakcija između fakultetskih jedinica, naučnika, studenata, kao i saradnja sa privrednim sektorom. Institut će se strateški pozicionirati i kao Regionalni naučni kamp, a sve u cilju objedinjavanja istraživačkih inovativnih kapaciteta zemalja Balkana. Razgovarali smo o mogućnosti za doprinos rada ovom centru, kroz ciljeve koji će se ostvariti projektom BAQUAL.

Predstavnice AKOKVO su se upoznale i sa konceptom elaborata za razvoj programa cjeloživotnog učenja koji se priprema za ekvivalentne programe na Univerzitetu Cote d’Azur. Tom prilikom otvorena je i tema o potencijalnom zajedničkom učešću u novim projektima, kroz koje bi Univerzitet Cote d’Azur pružio ekspertsku podršku ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Tokom posjete nacionalnoj francuskoj agenciji za obezbjeđenje kvaliteta HCERES, predstavnice AKOKVO su imale priliku da razmijene iskustva u vezi sa radom agencija i načinima sprovođenja postupaka evaluacije. Imajući u vidu da je HCERES osnovana i počela sa radom 2006.godine, njihovo iskustvo je od izuzetnog značaja. HCERES struktura se sastoji od predsjednika i 30 članova borda, kao i od 105 zaposlenih sa punim radnim vremenom. Ono što je za AKOKVO posebno važno jeste činjenica da je HCERES članica asocijacije ENQA, kao i da je nedavno obnovila pomenuto članstvo, tačnije u 2022.godini. Imajući u vidu da pred AKOKVO stoji izazov učanjenja u ENQA u narednom periodu, iskustvo u ovom dijelu nam je bilo od izuzetnog značaja.

Polednji, četvrti dan je bio rezervisan za posjetu Univerzitetu PSL, koji je trenutno rankiran na prvom  mjestu, kao najbolji „mladi“ univerzitet u Parizu. PSL je veliku pažnju posvetio unaprjeđenju nastavničkih kompetencija i u vezi sa tim, organizuje set kurseva koji za cilj imaju što kvalitetnije osposobljavanje akademskog osoblja za nastavu. U nastavku je pregled kurseva koje organizuje Tim pedagoškog inovacionog centra Paris-Dauphine u okviru Univerziteta PSL.

Studijska posjeta francuskim ustanovama visokog obrazovanja je u potpunosti ispunila očekivanja, a stečeno iskustvo će biti od velikog značaja za realizaciju sličnog kursa za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija u Crnoj Gori.

Font Resize