Aktuelnosti

Jačanje kapaciteta Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja kroz mogućnost povlačenja pretpristupnih fondova Evropske unije

Sastanak direktora Agencije prof.dr Srđe Popovića i Nacionalne IPA koordinatorke gđ-e Ivane Glišević Đurović održan je u prostorijama Agencije.

Tokom sastanka predstavljene su djelatnosti novoformiranog organa kao i strateški ciljevi i buduće aktivnosti. Između ostalog, predstavnici Agencije istakli su da je među bitnijim ciljevima osnivanja Agencije učlanjenje u međunarodne organizacije, kao i prepoznatljivost u Evropskom prostoru visokog obrazovanja.

Glišević je u ovom dijelu ukazala da, uzimajući u obzir ciljeve i nadležnosti Agencije, saradnja dvije institucije može se prvenstveno razvijati na polju EU fondova. Naime, zamjenica glavnog pregovarača i Nacionalna IPA kordinatorka istakla je da sredstva iz EU fondova i to posredstvom Nacionalne IPA-e, TAEX i TWINING programa, kao i putem programa prekogranične saradnje, mogu biti višekorisna za ovu fazu razvoja Agencije. Iako aplikacija za pretpristupne fondove predstavlja zahtjevan i dugotrajan proces, s druge strane, ona je nesumnjivo i najbolji mehanizam za izgradnju nedostajućih kapaciteta, posebno u ovako značajnoj oblasti kao što je obrazovanje, istakla je Glišević.

Tokom sastanka prikazani su dosadašnji postignuti rezultati i prioriteti u radu, odnosno područja u kojima Agencija nastoji ojačati svoje kapacitete sa ciljem podizanja kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori. U ovom dijelu prepoznata su i potencijalna područja za povlačenje sredstava iz pretpristupnih fondova Evropske unije.

Font Resize