Lista ekperata

Prema Zakonu o visokom obrazovanju (“Službeni list Crne Gore”, br. 44/2014, 52/2014 – ispr., 47/2015, 40/2016, 42/2017, 71/2017, 55/2018, 3/2019, 17/2019 – dr. zakon, 47/2019, 72/2019 i 74/2020, 104/2021 i 86/22), Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja za sprovođenje postupaka akreditacije studijskih programa i reakreditacije ustanova visokog obrazovanja obrazuje Komisiju. Komisija se obrazuje iz reda nezavisnih eksperata (akademsko osoblje, studenti i predstavnici privrede) iz Crne Gore i inostranstva sa liste eksperata, koju utvrđuje Agencija nakon sprovedenog javnog poziva. Javni poziv je otvoren tokom cijele godine, a liste se ažuriraju krajem svakog kvartala.

Jedinstvene liste eksperata moguće je preuzeti na sljedećim linkovima:

Shodno Odluci o utvrđivanju liste eksperata za akreditaciju studijskih programa odnosno reakreditaciju ustanova visokog obrazovanja, lista je ažurirana 01.04.2024. godine.

Prijava za listu eksperata – Javni poziv za prijavu za listu eksperata je otvoren tokom cijele godine. Zainteresovani eksperti se mogu prijaviti na sljedećim linkovima:

Font Resize