Aktuelnosti

Počinje primjena novog dopunskog standarda o akademskom integritetu u postupku reakreditacije ustanova visokog obrazovanja

Usvajanjem novog dopunskog standarda, AKOKVO se obavezuje da će, tokom postupaka eksterne evaluacije ustanova visokog obrazovanja, ocjenjivati mehanizme akademskog integriteta i jačanja kulture integriteta. To se prvenstveno odnosi na otkrivanje, praćenje i prevenciju svih oblika povrede akademskog integriteta i upravljanja rizikom u postupcima samoevaluacije i planovima aktivnosti. Neispunjavanjem kriterijuma koji se odnose na imenovani standard, ustanova neće biti u mogućnosti da bude reakreditovana. U konačnom, kvalitet jednog sistema visokog obrazovanja je neodvojiv od vrijednosti akademskog integriteta koje doprinose unaprjeđenju kulture kvaliteta u ustanovama visokog obrazovanja, kao i kod svih ostalih aktera sistema. Dopunski standard je razvijen u Projektu „Kvalitetno obrazovanje za sve“ (Savjet Evrope) i predstavlja dodatni napor u primjeni odredaba Zakona o akademskom integritetu.

Standard, formu samoevaluacionog izvještaja i izvještaja za reakreditaciju možete naći ovdje.

Font Resize