Aktuelnosti

Studijska posjeta Nacionalnoj agenciji za evaluaciju univerziteta i istraživačkih instituta ANVUR u Rimu, Italija

Predstavnici Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja na čelu sa pomoćnicom direktora mr Tijanom Stanković, boravili su u studijskoj posjeti 13. maja na poziv italijanske Nacionalne agencije za evaluaciju univerziteta i istraživačkih instituta ANVUR u Rimu, Italija.

Tokom studijske posjete razgovaralo se o postupcima obezbjeđenja kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja, metodologiji koja se koristi, kao i ispunjavanju uslova za učlanjenje u ENQA-u i registrovanje u EQAR i prednostima tog članstva.

Predstavnici italijanske agencije su prezentovali aktivnosti ANVUR-a koje se tiču organizacije, zakonodavnih okvira, procesa donošenja odluka sa posebnim akcentom na nezavisnost agencije kao uslova za ispunjavanje Evropskih standarda i smjernica.

Iskustvo italijanske Nacionalne agencije za evaluaciju univerziteta i istraživačkih instituta je izuzetno dragocjeno imajući u vidu da je u toku postupak odlučivanja o prijemu ANVUR-a u članstvo ENQA-e, a da crnogorska Agencija upravo otpočinje zahtjevni i dugotrajni postupak učlanjenja u ovu krovnu evropsku instituciju.

Predstavnici Agencije su iskoristili priliku da od italijanskih kolega, na konkretnim primjerima i iskustvima, kroz interaktivnu diskusiju, dobiju korisne smjernice o primjeni Evropskih standarda i smjernica. U toku razgovora, predstavnici ANVUR-a su održali prezentacije i u vezi sa postupcima evaluacije i akreditacije studijskih programa i institucija visokog obrazovanja, istraživanjima o socio-ekonomskom uticaju visokog obrazovanja kao i o kvalitetu istraživanja postdiplomskih programa.

Na kraju sastanka dogovrena je buduća saradnja ove dvije agencije kako u primjeni konkretnih rješenja, tako i u vezi s budućim zajedničkim projektima na unaprjeđenju kvaliteta visokog obrazovanja.

Font Resize