Prijava za listu eksperata

Prijava za direktorijum

Ekspert se prijavljuje za

1. Lični podaci


2. Podaci o posljednjem naučnom, odnosno akademskom zvanju

Posljednje naučno zvanje*

3. Oblast ekspertize za koju se kandidat pijavljuje (moguće odabrati više opcija)*

Ostalo (upisati)

4. Usavršavanje

Tri najznačajnija dodatna usavršavanja u oblasti Vaše ekspertize

1

2

3

5. Sadašnje radno mjesto

6. Iskustvo u obezbjeđenju kvaliteta visokog obrazovanja

Navedite tri najznačajnije aktivnosti koje su u vezi sa obezbjeđenjem kvaliteta ustanova visokog obrazovanja, studijskih programa, kao i aktivnosti u vezi sa projektima/publikacijama na temu obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja.

1

2

3

7. Ostali podaci relevantni za izbor eksperta

a) Navedite rukovodeća mjesta u institucijama visokog obrazovanja u posljednjih deset godina

b) Navedite najviše tri značajna projekta u kojima ste učestvovali u posljednjih deset godina iz oblasti Vaše ekspertize (naziv, oblast, godina, pozicija, izvor finansiranja)

1

2

3

c) Navedite najvažnije nagrade / priznanja / dostignuća u oblasti Vaše ekspertize

d) Navedite značajna članstva u ekspertskim tijelima u oblasti Vaše ekspertize

1

2

3

8. Znanje stranih jezika (5 - odlično, 4 - vrlodobro, 3 - dobro, 2 - slabo)

Naziv jezika Govor Čitanje Pisanje
Crnogorski/srpski/hrvatski/bosanski*
Engleski*
Ostali svjetski jezici

CV (Curriculum Vitae)*

Mjesto*

Datum*

Font Resize