Aktuelnosti

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja postala je pridruženi član Evropske asocijacije za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA)

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja danas je zvanično postala pridružena članica Evropske agencije za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (ENQA).
Ulaskom u proces EU integracija i učlanjenjem u Evropski prostor visokog obrazovanja, postavili su se novi izazovi u ovoj oblasti. Stoga, Vlada Crne Gore je osnovala Agenciju u cilju primjene Evropskih standarda i smjernica u visokom obrazovanju.
Pridruženo je prvi i važan korak ka punopravnom članstvu koje podrazumijeva dug i zahtjevan proces u sveobuhvatnoj i dosljednoj primjeni Evropskih standarda i smjernica u procesima evaluacije studijskih programa i ustanova visokog obrazovanja. Učlanjenjem, odnosno ispunjavanjem evropskih standarda, crnogorskom sistemu visokog obrazovanja dodaje se nova vrijednost kroz povećanje kredibilnosti, konkurentnosti i njegove međunarodne prepoznatljivosti. Time se postiže veća mobilnost studenata i olakšava priznavanje crnogorskih diploma. Uspostavljanjem formalnih odnosa sa ENQA-om, crnogorska Agencija dobija priliku da koristi njene kapacitete u cilju, ne samo formalne, već i suštinske pripadnosti Evropskom prostoru visokog obrazovanja u dijelu obezbjeđenja kvaliteta.

Font Resize