Aktuelnosti

Akreditacija i organizacija ljetnjih škola kroz projekat IESP

U Agenciji za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, u četvrtak, 18.03.2021. godine, održan je radni sastanak u vezi postupka akreditacije ljetnjih škola, a koje će se realizovati kroz projekat “IESP – Jačanje internacinalizacije na crnogorskim univerzitetima kroz efikasno strateško planiranje”. Sastanku su prisustvovali predstavnici Agencije i predstavnici Pomorskog fakulteta iz Kotora.

Obaveza Univerziteta Crne Gore, kroz projekat IESP, je organizacija dvije ljetnje škole, tokom trajanja projekta. Predstavnici Pomorskog fakulteta prezentovali su nacrt i radnu verziju ljetje škole koja bi trebala biti organizovana tokom jeseni 2021. godine.

Predstavnici Agencije su predstavili zakonski okvir, postupak akreditacije programa cjeloživotnog učenja kao i vremenski okvir u kojem Agencija sprovodi postupak akreditacije ovih programa.

Projekat „Jačanje internacinalizacije na crnogorskim univerzitetima kroz efikasno strateško planiranje – IESP“ usmjeren je na unapređenje međunarodne konkurentnosti i vidljivosti crnogorskih univerziteta. Projektom koordinira Univerzitet Crne Gore, a jedan od partnera je Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja.

Font Resize