Aktuelnosti

ENQA webinar: Mikro-kvalifikacije i uloga eksternog obezbjeđenja kvaliteta

Evropska asocijacija za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) organizovala je 25. februara webinar na temu “Mikro-kvalifikacije i uloga eksternog obezbjeđenja kvaliteta”.

Mikro-kvalifikacije sve više dobijaju na značaju zbog svog potencijala da podrže razvoj vještina i fleksibilne puteve učenja. Nekoliko projekata i inicijativa istražuje mogućnosti i izazove korištenja malih, sertifikovanih jedinica učenja u Evropskom visokom obrazovanju. Ovaj webinar, u organizaciji ENQA-e, dao je pregled trenutne upotrebe mikro-kvalifikacija, sa posebnim akcentom na značaj eksternog obezbjeđenje kvaliteta.

Snimak webinara je moguće pogledati na sljedećem linku.

Font Resize