Aktuelnosti

Obavještenje za ustanove visokog obrazovanja i istraživačke centre i institute

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine je raspisala javni konkurs za izbor stručnjaka za listu eksperata za postupke obezbjeđenja kvaliteta. Zainteresovani eksperti sa crnogorskih ustanova visokog obrazovanja i iz istraživačkih centara i instituta se mogu prijaviti na konkurs kao međunarodni stručnjaci na web stranici Agencije Bosne i Hercegovine http://hea.gov.ba/Aktuelnosti/?id=8702 .

 

Font Resize