Aktuelnosti

Održan sastanak sa predstavnicima Unije poslodavaca

Sastanak direktora Agencije prof. dr Srđe Popovića i njegovih saradnika sa predsjednikom Unije poslodavaca Crne Gore Predragom Mitrovićem i prof. dr Đorđijem Blažićem održan je 04. novembra 2020. godine u prostorijama Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja sa početkom u 11:00 časova.

Direktor Agencije je izrazio zadovoljstvo povodom održavanja sastanka i mogućnosti uspostavljanja jače saradnje sa svim ključnim akterima u sistemu visokog obrazovanja, uključujući i Uniju poslodavaca, čiji predstavnici mogu dati značajan doprinos u dijelu obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja, a posebno u postupcima koje Agencija sprovodi u sklopu svoje nadležnosti.

Učesnici sastanka su se složili da je neophodno konstantno raditi na unaprjeđenju kvaliteta visokog obrazovanja, kao i na usklađivanju upisne politike sa potrebama tržišta rada, u cilju smanjenja visoke stope nezaposlenosti svršenih visokoškolaca. Razvoj visokog obrazovanja u Crnoj Gori treba da omogući studentima sticanje kompetencija za buduća zanimanja, te da podstakne njihov kreativni i inovativni način razmišljanja u funkciji stvaranja novih radnih mjesta.

Na sastanku je dogovoreno da će fokus u narednom periodu biti na izradi zajedničke inicijative koja bi bila usmjerena ka rješavanju identifikovanih problema u sistemu visokog obrazovanja, naročito u pogledu obezbjeđenja praktičnih znanja, te uspostavljanja kompatibilnosti obrazovne politike u skladu sa privrednim razvojem zemlje.

Font Resize