Aktuelnosti

Održana panel diskusija „Šta je dobro u sistemu visokog obrazovanja, a šta treba unaprijediti“

Direktor Agencije prof.dr Srđa Popović učestvovao je na panel diskusiji održanoj na Pravnom fakultetu, pod nazivom „Šta je dobro u sistemu visokog obrazovanja, a šta treba unaprijediti“, gdje je iz ugla aktivnosti Agencije ukazao na izazove sa kojim se suočava sistem visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Tom prilikom upoznao je prisutne sa aktivnostima Agencije, kao i sa mjerama za  unaprjeđenje na tom polju u narednom periodu.

Pored direktora Agencije, na panel diskusiji su govorili i ministar prosvjete dr Damir Šehović, rektor Univerziteta Crne Gore prof.dr Danilo Nikolić, kao i studentski ombudsman Univerziteta Crne Gore Aleksandar Šipčić.

Na panelu je predstavljena anketa koju je među studentima sproveo studentski parlament, a koja je dala odgovore na pitanja koja se tiču kvaliteta nastavnog procesa, pravila studiranja, kao i redovnosti nastave.

Direktor Agencije je ukazao na značaj internacionalizacije ustanova visokog obrazovanja i mobilnosti studentata koja će kroz proces učlanjenja Agencije u međunarodne asocijacije i kroz primjenu Evropskih standarda i smjernica u praksi, dostići očekivani nivo. U vezi sa tim, istakao je značaj uvođenja studija na engleskom jeziku čime će se u velikoj mjeri olakšati i povećati mobilnost.

Pored navedenog, direktor Agencije je govorio i o rangiranju ustanova visokog obrazovanja, napominjuću da je cilj obezbijediti regionalno rangiranje, ne samo lokalno, kao i da će se metodologija za sprovođenje pomenute aktivnosti definisati u ovoj godini.

Cilj Agencije je da u narednom periodu studente uključi u proces donošenja odluka o akreditaciji studijskih programa, odnosno reakreditaciji ustanova, napominjući da za Agenciju studenti predstavljaju partnere, najvažniji izvor informacija, kao i razlog samog postojanja.

Na panelu je poručeno da će se nastaviti sa punom primjenom reformi, s ciljem unaprjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori, a što ujedno predstavlja i slogan Agencije „Visoko obrazovanje je stvar kvaliteta a ne samo diplome“.

Font Resize