Aktuelnosti

Podrška evropskim agencijama za obezbjeđenje kvaliteta u ispunjavanju standarda i smjernica za obezbjeđenje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja – SEQA-ESG

U petak 05.03.2021. godine, putem Zoom platforme, održana je cjelodnevna ekspertska posjeta u okviru projekta „Podrška evropskim agencijama za obezbjeđenje kvaliteta u ispunjavanju standarda i smjernica za obezbjeđenje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja“ (SEQA ESG) u kojem je Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja jedan od partnera. Projekat ima za cilj  pružanje podrške novoosnovanim institucijama za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja u primjeni Evropskih standarda i smjernica (ESG).

Sastanak je kroz dijalog o politici kao i primjere uspješnih rješenja u praksi pokrio set tema koje su od značaja za sistem obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju u Crnoj Gori kao što su uspostavljanje jasnog zakonskog okvira u oblasti obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja, nezavisnost agencija u postupcima donošenja odluka, važnost uključivanja studenata i poslodavaca u postupcima evaluacija studijskih programa i institucija, važnost sprovođenja obuka ekspertskih komisija i sl.

Predsjedniku EQAR-a i predstavniku ENQA-e,  kao i eksperatima iz agencija za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Hrvatske, Velike Britanije i Holandije koji su angažovani za Crnu Goru u projektu, dobrodošlicu je poželio predstavnik Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta u Vladi Crne Gore. Pored predstavnika AKOKVO i Ministarstva, sastanku su prisustvovali i  predstavnici Savjeta za kvalifikacije, visokoškolskih institucija Crne Gore kao i predstavnici studentskih organizacija crnogorskih univerziteta i poslodavaca.

Sastanak je organizovan u saradnji Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju i Evropske Asocijacije za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja – ENQA.

Font Resize