Aktuelnosti

Posjeta Agenciji Svete Stolice za evaluaciju i promovisanje kvaliteta Univerziteta i Fakulteta, Vatikan, Italija

Predstavnici Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja na čelu sa pomoćnicom direktora mr Tijanom Stanković, su 14.maja u okviru studijske posjete Rimu, imali sastanak u Vatikanu u Agenciji Svete Stolice za evaluaciju i promovisanje kvaliteta Univerziteta i Fakulteta, AVEPRO sa predsjednikom Agencije g-dinom Fr.A  Andrejem Vodkom i direktorom g-dinom Rikardom Ćinkuegranijem.

Pored svih zajedničkih tema u vezi s obezbjeđenjem kvaliteta visokog obrazovanja, procedura donošenja odluka, za crnogorsku Agenciju je veoma značajno iskustvo koje AVEPRO ima kada je riječ o članstvu u ENQA-i. U vatikanskoj Agenciji je u toku drugi postupak samoevaluacije u cilju obnavljanja članstva u pomenutoj evropskoj agenciji. Predstavnici crnogorske Agencije su imali priliku da kroz iskustvo ispunjavanja Evropskih standarda i smjernica AVEPRO-a, definišu rješenja koja mogu primijeniti u obezbjeđenju kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori. G-din Vodka je posebno istakao značaj izvještaja o evaluaciji kvaliteta ustanova visokog obrazovanja kao prezentaciji njihovog kvaliteta javnosti i partnerskog odnosa agencija prema ustanovama visokog obrazovanja.

Predstavnici dvije Agencije identifikovali su ključna polja za uspostavljanje saradnje i jačanje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja.

Font Resize