Aktuelnosti

Posjeta eksperata Savjeta Evrope s ciljem evaluacije projekta „Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju”

U prostorijama Agencije danas je održan sastanak eksperata Savjeta Evrope sa predstavnicima Agencije s ciljem identifikovanja uspješnosti realizacije projekta „Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju”. Projekat se finansira kroz programski okvir Evropske unije i Savjeta Evrope pod nazivom „Horizontal Facility“ za Zapadni Balkan i Tursku. Projekat sprovodi Odjeljenje Savjeta Evrope za obrazovanje u saradnji sa Programskom kancelarijom Savjeta Evrope u Podgorici.

Cilj ovog projekta je pružanje preporuka za jačanje odgovarajućih alata i preventivnih mehanizama u sistemu visokog obrazovanja u Crnoj Gori, korišćenjem širokog pristupa Panevropske platforme o etici, transparentnosti i integritetu u obrazovanju Savjeta Evrope.

Profesor Ian Smith, ekspert Savjeta Evrope, istakao je da je jedna od preporuka ovog projekta bila i osnivanje Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja. U vezi sa tim, informisao se o dosadašnjim aktivnostima agencije, metodologiji za sprovođenje postupaka akreditacije studijskih programa i reakreditacije ustanova visokog obrazovanja, kao i o transparentnosti rada i nezavisnosti Agencije.

Na sastanku je zaključeno da je Agencija kroz kratak period operativnog poslovanja, od osnivanja, uspjela da uspješno sprovede niz postupaka akreditacije i reakreditacije, da definiše metodologiju i podzakonska akta, ali isto tako na sastanku su date preporuke za unaprjeđenje aktivnosti u narednom periodu.

Font Resize