Aktuelnosti

Predstavljanje projekta „Integracija ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore“

Sastanak direktora Agencije prof. dr Srđe Popovića i njegovih saradnika sa ekspertima projekta „Integracija ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore“ g-dinom Borisom Ćurkovićem i g-đom Majom Jukić, kao i rukovoditeljkom ovog projekta ispred Ministarstva prosvjete g-đom Bojanom Živković, održan je dana 03. oktobra 2019. godine u prostorijama Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja.

Opšti cilj projekta je unapređenje kvaliteta obrazovanja u Crnoj Gori kroz razvoj ključnih kompetencija i njihovu integraciju na svim nivoima sistema obrazovanja – osnovnom, srednjem i visokom.

Sagovornici su se saglasili da se ključne kompetencije uvrste u podzakonske akte koje Agencija primjenjuje u obavljanju svojih nadležnosti, i to kroz njihovo prepoznavanje u kriterijumima za akreditaciju studijskih programa i reakreditaciju ustanova visokog obrazovanja, te da se predstavnici Agencije uključe u Radne grupe koje će biti zadužene za implementaciju predmetnog projekta.

Projekat vodi Ministarstvo prosvjete, a pored Agencije, ostali stejkholderi koji će uzeti učešće u projektnim aktivnostima su Zavod za školstvo, Ispitni Centar, Centar za stručno obrazovanje, Univerzitet Crne Gore, kao i ostale obrazovne ustanove, što govori o spremnosti svih ključnih aktera za konstantnim unapređenjem obrazovanja na svim nivoima.

Font Resize