Aktuelnosti

Projekat SEQA-ESG – Nacionalni akcioni planovi za razvoj obezbjeđenja kvaliteta

U utorak, 30.03.2021. godine održan je sastanak partnera projekta „Podrška evropskim agencijama za obezbjeđenje kvaliteta u ispunjavanju standarda i smjernica za obezbjeđenje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja“ (SEQA ESG).

Tema sastanka je bila „Nacionalni akcioni planovi za razvoj obezbjeđenja kvaliteta“. Tokom sastanka, predstavnici Evropske Asocijacije za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja – ENQA informisali su zemlje partnere projekta o načinu pripreme akcionih planova, definisanju prioritetnih aktivnosti, učesnika, vremenskog okvira koji je potreban za realizaciju aktivnosti kao i načinu definisanja očekivanih rezultata.

Pripremu nacionalnog akcionog plana u Crnoj Gori, prema instrukcijama ENQA-e, će pripremati Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta u saradnji sa AKOKVO i ostalim stejkholderima u procesu obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja.

Font Resize