Aktuelnosti

Redovan sastanak članica Centralne i istočno-evropske mreže agencija

Predstavnici AKOKVO su 19.januara prisustvovali online sastanku u organizaciji Centralne i istočno-evropske mreže agencija za obezbjeđenje kvaliteta (CEENQA). Sastanak je bio prilika za upoznavanje sa načinom rada agencija za obezbjeđenje kvaliteta iz Litvanije (AIKA) i Njemačke (ASIIN), a ujedno i za transponovanje dobre prakse iz ovih agenija i upoznavanje sa izazovima kojima se suočavaju.
Takođe, članice CEENQA su se upoznale sa bazom podataka i načinom funkcionisanje iste u njemačkoj agenciji za obezbjeđenje kvaliteta. U pitanju je sistem koji pruža veliku podšku u procesu eksternih evaluacija ali istovremeno za što kvalitetnije funkcionisanje unutar same agencije, kao i za sprovođenje istraživanja.
Na sastanku je bilo riječi i o izazovima sa kojima se agencije suočavaju u uslovima pandemije.

Font Resize