Aktuelnosti

Sastanak predsjednika vodećih evropskih asocijacija u oblasti obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja i predstavnika Agencije sa ministrom prosvjete

Direktor Agencije, Srđa Popović i pomoćnica direktora Tijana Stanković, zajedno sa predsjednikom ENQA-e g-dinom Kristofom Grolimundom i predsjednikom EQAR-a g-dinom Karlom Ditrihom, sastali su se sa ministrom prosvjete g-dinom Damirom Šehovićem i njihovim saradnicima.
Cilj sastanka bio je upoznavanje sa važnošću primjene Evropskih standarda i smjernica za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja koje su Zakonom o visokom obrazovanju prepoznate kao osnova za tu oblast. Tek njihovom punom primjenom, crnogorska agencija dobija mogućnost da bude članica najvažnijih evropskih asocijacija, odnosno registra, čime se stvara kredibilitet i povjerenje evropske zajednice u sistem visokog obrazovanja Crne Gore.
Ministar Šehović je iskazao spremnost Ministarstva prosvjete i Vlade Crne Gore da podrži primjenu Evropskih standarda i smjernica i naveo aktivnosti koje su urađene u tom pravcu. To prilikom, istakao je značaj učlanjenja u ENQA i EQAR kao dio procesa unaprjeđenja kvaliteta u toj važnoj oblasti, a ne kao cilj sam po sebi. Agencija je u kratkom roku od osnivanja uspjela da uspostavi konstruktivnu relaciju sa pomenutom asocijacijom, odnosno registrom.
Predsjednici ENQA-e i EQAR-a su, nakon sumiranja spoznaje o aktivnostima i kapacitetima Agencije i diskusije sa Okruglog stola, naglasili da je Crna Gora na dobrom putu da obezbijedi kvalitet visokog obrazovanja predstavljajući ga kao kružni proces interakcije svih učesnika u sistemu koji se završava evaluacijom od strane Agencije. Na koji način će biti osmišljena i implementirana politika svih nivoa obrazovanja, od predškolskog pa nadalje, zavisi upravo od spremnosti zemlje da obezbijedi i unaprijedi kvalitet visokog obrazovanja. Kao zaključak posjete predstavili su važnost primjene standarda koji se odnose na: nezavisnost u odlučivanju i organizacionu nezavisnost, uključenost studenata u evaluacione postupke i tematska vrjednovanja kao alternativu rangiranju ustanova.
Ministar Šehović je pokazao razumijevanje i spremnost Ministarstva prosvjete da podrži ispunjavanje standarda ističući uključenost studenata i važnost iznalaženja najboljeg modela rangiranja kako bi poslodavci imali realnu sliku o kadrovima koje zapošljavaju.
Susret predsjednika evropskih institucija i ministra prosvjete predstavlja važan korak ka uspostavljanju saradnje koja će olakšati primjenu svih standarda i obezbijediti benefite koje će članstvo u ENQA, odnosno regitrovanje u EQAR donijeti crnogorskom visokoobrazovnom sistemu i njegovim učesnicima.

Font Resize