Aktuelnosti

Sastanak sa predstavnicima Univerziteta Mediteran

Sastanak sa predstavnicima Univerziteta Mediteran održan je u prostorijama Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja.

Na sastanku je bilo riječi o Zakonu o visokom obrazovanju i njegovoj primjeni, uvođenju novog modela studija, procesima akreditacije studijskih programa kao i reakreditacije ustanova visokog obrazovanja, ali i razvijanju kvalifikacija u crnogorskom kvalifikacionom okviru.

Rektor Univerziteta Mediteran, prof. dr Radislav Jovović je izrazio zadovoljstvo povodom osnivanja Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, ističući važnost postojanja ovakve institucije u visokom obrazovanju. Tokom razgovora on je predstavio aktivnosti i namjere Univerziteta Mediteran u procesu usklađivanja modela studija sa novim Zakonom o visokom obrazovanju i istakao probleme sa kojima se institucije suočavaju u pomenutim postupcima.

Direktor Agencije prof. dr Srđa Popović je naglasio da je podizanje kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori zajednički posao Agencije i institucija visokog obrazovanja. On je predstavio aktivnosti Agencije koje se tiču predlaganja i donošenja novih pravila o akreditaciji studijskih programa, uputstava o reakreditaciji ustanova ali i drugih procedura u procesu obezbjeđenja kvaliteta.

Na sastanku su dogovoreni i budući pravci saradnje ove dvije institucije sa naglaskom na zajedničko sprovođenje aktivnosti u oblasti visokog obrazovanja.

Sastanku su ispred Univeziteta Mediteran prisustvovali prof. dr Radislav Jovović, rektor, doc. dr Anđela Jakšić Stojanović, prorektor za međunarodnu saradnju, Vesna Mijatović, sekretar i Melida Suljević, sekretar.

Font Resize