Aktuelnosti

Studijska posjeta Agenciji za obezbjeđenje kvaliteta i akreditaciju Austrije

Predstavnica Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Crne Gore, Ana Rutović, samostalni savjetnik u Sektoru za kontrolu kvaliteta, boravila je u studijskoj posjeti Agenciji za obezbjeđenje kvaliteta i akreditaciju Austrije, sa sjedištem u Beču, u periodu od 04-06. decembra 2019. godine.

Navedena studijska posjeta je realizovana u okviru programa Mobilnost osoblja, čiji je nosilac bolonjska Radna grupa za pružanje podrške u oblasti obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja (Bologna Peer Support Group on Quality Assurance), a koji podržava kontinuirani profesionalni razvoj zaposlenih u onim institucijama koje su nadležne za predmetnu materiju.

Cilj ove studijske posjete je bio pružanje mogućnosti za sticanje opšteg znanja o unutrašnjem uređenju austrijske Agencije, kao i načinu njenog funkcionisanja u dijelu sprovođenja postupaka spoljašnje evaluacije, te razumijevanje autonomne i nezavisne primjene principa obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja.

Tokom studijske posjete, fokus je bio na uzajamnoj razmjeni informacija i iskustava u sistemu spoljašnje provjere kvaliteta u okviru datog zakonodavnog okvira, kao i u kontekstu implementacije Standarda i smjernica za obezbjeđenje kvaliteta definisanih u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).

Pored radnih sastanaka sa službenicima austrijske Agencije, na kojima se u najvećoj mjeri diskutovalo o aspektima sprovođenja postupaka evaluacije, u prvom redu akreditacije i reakreditacije, kao i načinu donošenja odluka, organizovan je i sastanak sa predstavnicom Ministarstva za obrazovanje, nauku i istraživanje, tokom kojeg je detaljno objašnjena uloga ove institucije u sveukupnom sistemu visokog obrazovanja na teritoriji Austrije.

Uprkos ostvarenim rezultatima, neophodno je raditi na daljem unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja i njegovom usklađivanju sa evropskim trendovima, uslijed čega ovakav vid mobilnosti zaposlenih predstavlja idealnu priliku za razmjenu znanja na polju visokog obrazovanja i otvara mogućnost daljeg intenziviranja saradnje između dvije institucije.

Font Resize