Aktuelnosti

Studijska posjeta Univerzitetu u Ljubljani u okviru projekta Jačanje internacionalizacije na univerzitetima u Crnoj Gori kroz efikasno strateško planiranje – IESP

Predstavnici Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja na čelu sa pomoćnicom direktora Mr Tijanom Stanković, boravili su u dvodnevnoj studijskoj posjeti Univerzitetu u Ljubljani u okviru Erasmus+ strukturnog projekta “Jačanje internacionalizacije na univerzitetima u Crnoj Gori kroz efikasno strateško planiranje – IESP”.

Projekat IESP ima za cilj da unaprijedi međunarodnu konkurentnost crnogorskih univerziteta koji učestvuju u projektu putem obezbjeđivanja najboljeg modela jačanja kapaciteta za različite aspekte internacionalizacije. Kao rezultat dvogodišnjeg projekta biće pripremljena Strategija internacionalizacije visokog obrazovanja i organizovane ljetnje škole i studijski programi na engleskom jeziku. Posjeta Univerzitetu u Ljubljani je prva studijska posjeta planirana u okviru ovog projekta i imala je za cilj predstavljanje najboljih praksi Univerziteta u Ljubljani u domenu internacionalizacije. Tokom posjete predstavljena je Strategija internacionalizacije Univerziteta u Ljubljani, sa strateškim pristupom uspostavljanja međunarodnih partnerstava, učešćem u međunarodnim programima, mrežama i asocijacijama. Predstavljeni su centri i kancelarije koji na nivou Univerziteta u Ljubljani učestvuju u kreiranju politike internacionalizacije i pružaju stručnu podršku u njenoj realizaciji a predstavljana je i slovenačka Strategija internacionalizacije visokog obrazovanja.

Koordinator IESP projekta je Univerzitet Crne Gore a partneri na projektu su: Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet Mediteran, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo nauke, Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, Univerzitet u Ljubljani, Univerzitet u Kadizu i Univerzitet Azurna obala iz Nice.

 

 

Font Resize