Aktuelnosti

Radni sastanak sa predstavnicima vodećih evropskih institucija u oblasti visokog obrazovanja u periodu od 17-19. januara u Briselu, Belgija

Tijana Stanković, pomoćnik direktora Agencije za obezbjeđenje kvaliteta i istraživanje se u periodu od 17-19.01.2019. u Briselu, sastala sa direktorima Evropske agencije za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (ENQA), Evropskog registra za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (EQAR), Evropske asocijacije univerziteta (EUA), Programa evaluacije ustanova visokog obrazovanja (IEP), kao i Evropske asocijacije institucija u visokom obrazovanju (EUARSHE).

Cilj sastanka je bio upoznavanje sa dosadašnjim radom Agencije, razmatranje uslova za podršku evropskih institucija Agenciji i saradnju, kao i preporuka za unaprjeđenje institucionalnog okvira za obezbjeđenje kvaliteta u Crnoj Gori kroz visok stepen primjene Evropskih standarda i smjernica i njihova realizacija u praksi.

Tom prilikom obezbijeđena je puna podrška na putu za članstvo Agencije u evropskim institucijama, uz najavljenu posjetu predsjednika Evropske agencije za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (ENQA) i predsjednika Evropskog registra za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (EQAR) Crnoj Gori u aprilu tekuće godine. Time bi kroz bilateralni susret sa ministrom prosvjete, kao i kroz organizovanje okruglog stola sa svim zainteresovanim učesnicima u sistemu, bili pribavljeni konkretni prijedlozi za ostvarenje preduslova neophodnih za članstvo u evropskim institucijama visokog obrazovanja.

Font Resize