Aktuelnosti

Predstavnica Agencije prisustvovala Trećem sastanku Radne grupe za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja koji je održan u Gent-u, Belgija, u periodu od 16-17.januara 2020.godine

Sekretarijat za praćenje Bolonjskog procesa (BFUG) je formirao set Radnih grupa u okviru zemalja članica Evropskog prostora visokog obrazovanja i potpisnica Bolonjske deklaracije, s ciljem identifikovanja kvaliteta implementacije Bolonjskog procesa.

Nakon inicijalnog sastanka u Tbilisiju, Griziji, u decembru 2018.godine i Drugog sastanka koji je održan u Limasolu, Kipru, u maju 2019.godine, predstavnica Agencije Milica Kavedžić je prisustvovala Trećem sastanku Radne grupe za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja koji je održan u Gent-u, Belgija, u periodu od 16-17.januara 2020.godine.

Ključne teme koje su se obrađivale tokom sastanka odnosile su se na: kulturu obezbjeđenja kvaliteta i njeno prisustvo u sistemu visokog obrazovanja pojedinih zemalja, obezbjeđenje kvaliteta unutar agencija, insitucionalna vs. programska akreditacija, kao i treninzi za studente koji učestvuju u postupcima evaluacije u svojstvu eksperata. Pored navedenih tema o kojima se diskutovalo na paralelnim sesijama, velika pažnja je posvećena i uključenosti stejkholdera u praksi, čime se direktno unaprjeđuje kvalitet visokog obrazovanja.

Takođe ovaj sastanak je bio prilika da učesnici u programu razmjene koji je finansiran iz projekta KA3 Erasmus +, prenesu svoja iskustva i znanje koje su stekli u konkretnim oblastima.

Zaključci sa Trećeg sastanka Radne grupe predstavljaju osnovu za kreiranje politika i smjernica u oblasti visokog obrazovanja na Ministarskoj konferenciji koja će se održati u junu 2020.godine.

Font Resize