Aktuelnosti

Javni poziv za prijavljivanje eksperata u 2023. godini

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja objavljuje javni poziv za prijavljivanje eksperata za listu eksperata za akreditaciju studijskih programa i reakreditaciju ustanova visokog obrazovanja.

Detaljnije informacije o kriterijumima za prijavu su dostupne na stranici: https://akokvo.me/kriterijumi-za-izbor-eksperata/

Zainteresovani kandidati mogu popuniti prijavne formulare na sljedećim linkovima:

Javni poziv je otvoren tokom cijele godine, a lista eksperata se ažurira na kraju svakog kvartala i objavljuje na web stranici Agencije.

Tekst javnog poziva se može preuzeti na sljedećem linku.

Font Resize